Abonnement- og handelsbetingelser
Jeg gør meget ud af, at der er styr på tingene, når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det, der vedrører det produkt, vi har aftalt. Men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting, du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil.

Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på kb@dabtours.com, hvis der er noget, du ikke er enig med mig i.

Ved bookning af ture

Har du købt plads til et cykelophold / Cykel ture kan du om booke til et andet ture mod et gebyr på 349 DKK. Du kan også aflyse mod et gebyr på 1.000 DKK. Begge dele skal ske minimum 14 dage inden turen begynder.

Abonnementsbetingelser

Alle abonnementer har 14 dages fortrydelsesret. Skriv til kb@dabtoures.com hvis du ønsker at fortryde dit køb inden for de første 14 dage. Alle abonnementer betales forud og kan opsiges til hver en tid med virkning fra næstkommende betaling. Alle abonnementer kan afmeldes her: ( måske lave et afmeldingslink her )

Brugs- og ejendomsret
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner.
Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Kunden må ikke overdrage turen til anden person, uden forudgående tilladelse med Dabtours

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Aarhus. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.